Izolirane, obložene cevi, zaštita od korozije

Područje mere za izolaciju i obloge: Ø od 21,3 – do 10000 mm

Tipovi izolacije: u slučaju cevi i cevnih proizvoda iznad zemlje i pod zemljom.

Spoljašnja: izolacija pema 3LPE DIN 30670(PE poliethylén), prema 3LPP DIN 30678 (polypropilén), miješana izolacija polyetilén i polypropilén prema ISO/DIS 21809-1, jedno ili višeslojna epoxy izolacija prema FBE, DIN 30671, PN-EN ISO 21809-1, CAN/CSA-Z245.20, dvojno fuzijsko vezna epoxy prevlaka prema DFBE, PN-EN ISO 21809-1, CAN/CSA-Z5245.20 

UNUTRAŠNJA: unutarnja epoxy izolacija prema API RP 5L2, PN-EN 10301

Daljnje mogućnosti: 

SPOLJAŠNJE: prevlake od polyolefina, bitumena (asfalta), cementa ili betona, katrana

UNUTRAŠNJE: prevlake od epoxy, polyamide, cementa, betona

STRUČNJAK ZA SPECIJALNE ČELIČNE I METALNE CEVI

Затражите нашу понуду, контактирајте нас!