Om oss

Metal Special er den nye metallurgiske divisjonen i Fenyvesmelléki Kereskedelmi Bt. grunnlagt i 1993 som handelsselskap. Som familiebedrift drev vårt firma først med omsetting av forbrukerprodukter, siden 2004 har vi indirekte drevet med stålprodukter også.

Med vår nye metallurgiske virksomhet satte vi oss som mål å være en profesjonell og pålitelig leverandør til våre nasjonale og internasjonale partnere. Vi leverer spesifikke rørprodukter og rørprofiler i karbonstål, rustfritt eller farget stål som eventuelt er vanskelig å oppdrive. Vi henter varer rett fra fabrikken og leverer med korte frister, med «just in time» leveringstid. I vår utvidete portefølje har vi tatt med EURO profiler, stålstenger, vinkelstenger, rundstål, unike metall- og stålkonstruksjoner. Vårt fokus ligger hovedsakelig på industrisektorer, spesielt olje- og gassindustrien, kraftteknikk, mekaniske rørledninger, kjemisk industri, gruvedrift og kraftverk.

Vi er spesialister på omsetting av stål- og metallrør med ekstra stor eller liten diameter, med tykkvegg eller av spesiell materialkvalitet og til spesialbruk, enten det gjelder langsgående sveisede, spiralsveisede, eller sømløse, støpte rør. Vi jobber med praktisk talt alle stål- og metallrør som er tilgjengelig og som produseres i verden i overensstemmelse med EN / DIN, ASTM / ASME, API, GOST-standarder. 

Avhengig av produktet kan vi få de ønskede stål- og metallprodukter gjennom våre internasjonale kontakter innen 1-2 virkedager. Det er også mulig å produsere spesielle, standardstørrelser.

Avhengig av produkt- og andre parametere for minimumskvantiteter, er det mulig å bestille bare 1 tråd / stykke rørprodukt.

Ta kontakt og send oss din forespørsel, dersom du ikke finner størrelsen eller kvaliteten du ser etter på vår nettside. 

Etter avtale kan vi sørge for leveranse, bearbeidelse, kutting, destruktiv og ikke-destruktiv prøving og andre, både vanlige og spesielle tjenester i stål- og metallindustrien. 

DIN SPESIALIST PÅ STÅL- OG METALLRØR

Spør etter vårt tilbud, kontakt oss!