Produksjon av (rør)strukturer

Ved behov kan vi produsere spesialprodukter i stål av stålrør eller stålplater. Vi produserer hovedsakelig trykkbeholdere, tanker, varmevekslere, koniske rør, rørtanker, ekstra tykkveggede beholdere, tunge rørskjelett, bærekonstruksjoner av rør, rørtanker, sylindere, vindturbin sokkel, og spesialprodukter på forespørsel.

DIN SPESIALIST PÅ STÅL- OG METALLRØR

Spør etter vårt tilbud, kontakt oss!