Design, produksjon og innovasjon av rør og annet stål (metall) produkter

Takket være våre kontakter med rørprodusenter kan vi i tillegg til vanlige rør og rørprodukter levere rør, rørprodukter, fittings og andre metallprodukter som avviker fra standarden eller ikke er med i standarden, som dermed krever spesialprosjektering. 

Acélolvasztás
Csőtermék gyártása

DIN SPESIALIST PÅ STÅL- OG METALLRØR

Spør etter vårt tilbud, kontakt oss!