Rørtyper, rørprodukter i henhold til bruk

Rørbærere, lagerringer, maskinrør, sylindere og hydrauliske rør av høyfaste stål (rør) produkter, hulprofiler

Rørdeler/metall- og rørledningsdeler/ rørfittings

Rør i spesialstørrelser

Brukt, vraket, annenklasses stål og metallprodukter, rør fra vraking, annenklasses rør

Sveiste og sømløse profiler

Galvaniserte og malte rør

Kjelerør, varmevekslerrør, legeringsrør

Spiralsveiste og langssveitse stålrør med stor diameter (HFW, HFI, ERW, SAWH, SAWL, SSAW)

Store eller tykkveggete sømløse (varmvalsede og kaldtrukne) stålrør

Innkjøp etter nasjonale standarder

OCTG (rør for petroleum og naturgassindustrien, petrokjemiske rør), transportrørsystem for brennbare stoffer

Rustfritt, syrefast, (korrosjonsfast) rør, rørprodukter, fittings, nipler, flate og lange produkter, plater, rundstål, flatjern og stålprofiler

Spesialprofiler, rørprodukter, perforerte rør, profiler med unikt mønster

Spesialprodukter

Design, produksjon og innovasjon av rør og annet stål (metall) produkter